Kontroly vozidel

Kromě samotných oprav nabízíme i služby preventivní kontroly jednotlivých částí vozidla. Tuto preventivní službu doporučujeme před zimním obdobím, nebo před cestou například do zahraničí. V rámci kontrol nabízíme i přípravu vozidla před STK včetně zajištění.

Kontrola dobíjení akumulátoru

Kontrolu dobíjení provádíme buď preventivně, nebo při zhoršených startech. Kontrola spočívá v přeměření nabíjecího napětí , proudu a mechanické kontrole volnoběžky. Tuto službu provádíme na počkání. Kontrolu je nejlépe provádět preventivně před nástupem zimního období, kdy nároky na startování, které se odráží na stavu nabitého akumulátoru rostou.

Kontrola startéru

Prvotním příznakem poruchy startéru je navýšení jeho odběru proudu z akumulátoru. Při tomto navýšení se snižují otáčky startéru a zhoršují se studené starty. Pro opravu toho stavu mnohdy stačí vyčištění a výměna ložisek startéru. Předejde se tak mnohem větším škodám. Například výměně rotoru, který je jednou z nejdražších součástí startéru.

Kontrola žhavení

Kontrolu žhavících svíček provádíme preventivně před zimním obdobím nebo při potížích při startech. Kontrola spočívá v měření odporu žhavičů a jejich odběru proudu. Při zjištění poruchy žhaviče nabízíme jeho výměnu.

Kontrola baterie

Kontrola baterie je stejná, jako kontrola nabíjení. Je ideální je provádět současně při potížích se starty a podezření na akumulátor je nejlepší provést kapacitní zkoušku. Při té se akumulátor dobije na 100% stav a potom se vybíjí předepsaným proudem určenou dobu. Vzniká graf, z kterého se vyhodnotí stav akumulátoru. Tato zkouška je ale časově náročná, většinou trvá do následujícího dne.

Proto nabízíme i rychlejší variantu testem zátěžovým měřícím přístrojem, který sice není tak přesný, ale spolehlivě rozezná vadnout baterii. V případně vadné baterie nabízíme její výměnu včetně dodání. Značku baterie dodáme dle přání zákazníka a zároveň zajistíme ekologickou likvidaci starého akumulátoru.